Emlak vergisi hakkında sizlerden gelen soruları derleyerek sizi aydınlatmaya çalışacağız. İlginize teşekkür ederiz.

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? ve Kimleri Bağlar?

Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

Emlak Vergisi Beyannamesi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası, o yıla ait bedelde damga pulu ile birlikte ilgili olduğu belediyenin Gelir Servisine başvurmalıdır.

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?

Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırım Ne Olur?

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin, bu oran 2001 yılında uygulanmak üzere tespit edilen aylık gecikme cezası %10 olmuştur.

Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulu Var mıdır? Varsa Bu Koşullar Nelerdir?

Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul)yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa emlak vergisini Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Bildirim Formunu (görmek için lütfen tıklayın) doldurması gerekmektedir.

Emlak Vergisi Süresinde Ödenmezse Ne Yapılmalıdır?

Emlak vergisini süresinde ödemeyenler, Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine göre, vergilerini ödemek için bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvuru yapabilirler.

Emlak Devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır?

Bu durumda emlakın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile istenebilir.

Emlak Satıldığında Ne Yapılmalıdır?

Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) vermek gerekmektedir.

Emlak Beyannamesi Vermek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2. Tapu Fotokopisi
3. Emlak Vergisi Bildirimi
1. Bina Bildirim Formu
2. Arsa Bildirim Formu
3. Arazi Bildirim Formu
4. Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)
5. Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)
6. Emekli Cüzdan Fotokopisi ve Emekli Bildirim Formu (Tek meskeni olan emekli iseniz)
7. Elektrik ve Su Sözleşmesi (Yeni bitenler için)
8. Yapı Kullanma Ruhsatı ( Varsa )

Emlak Bildirimi Ne Zaman Yapılır?

* Emlak satın alındığında,,
* Yeni inşa edilen yerler kısmen de olsa kullanılmaya başlandığında,
* Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde,
* Miras yolu ile intikal ettiğinde,
* Bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi zorunludur.

Emlak Bildirimi Verme ve Ödeme Süreleri?

* Emlak vergisi beyannamesi, Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar verilir. Vergi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenir.
* Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
* El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.
* Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

Emlak Bildirimi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

1. Sokak, cadde, site bilgileri (taşınmazın hangi sokak, cadde, sitede kaldığı ).
2. Binaya ait arsa payı.
3. Binanın sınıfı ( lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ).
4. Binanın türü ( işyeri, mesken vb. ).
5. Binanın inşaat bitim tarihi.
6. Binanın dıştan dışa yüzölçümü ( kaç m2 olduğu ).
7. Hisseli ise hisse nispetleri.
8. Kalorifer, asansör var mı?
9. İktisap tarihi

İletişim formu

Securty Code

Adresimiz

Kadıpaşa Mah, Hayate Hanım Cd. No:3/A, 07400 Alanya/Antalya
Turkiye, Antalya Alanya 07400 Kadıpaşa Mah. Elmas Sok. No :31 Alparslan Apt.

Copyright © Riviera Invest, all rights reserved. 2020 Sitemap

whatsappWhatsApp whatsappWhatsApp